Moriteru Ueshiba (Doshu)


Chargement de la carte ....

Date/heure
13 juillet 2008
6h30-18h30

Lieu
Lesneven Aikido
12 rue de Kerjean
29260 Lesvenen
France

Catégorie

Tarif
aikido 200€; iaido : 40€


13-20 juil.2008; Tiki Shewan (iaido) 6h30-8h. Doshu 9h-10h30; Tamura Shihan(8e dan)10h30-12h; Yamada Shihan(8e dan)16h30-17h30; T.Suga 17h30-18h30 Accueil : Lycée Agrotech Dojo 1200m² : salle multi-fonctions, Kerjézéquel, route de Plouider. Contact : 0298254658 0660422451 pension complète : 40€/j.; camping : 40€/sem.; bungalow (4pers.): 50€/j.